Zaterdag 18 maart bieden wij een bijzondere Suzuki workshop in Rotterdam aan!

Deze workshop is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar die geïnteresseerd zijn in viool, beginners met een boxviool, tot aan gevorderde vioolleerlingen.

Er is voor iedereen een uitgebreid programma vol met activiteiten, o.a. bewegen op muziek, muzikale verhalen, zingen, groepsles, en slotconcert…meer info

Meld je HIER vóór 11 maart 2023 aan

Saturday, March 18, we are offering a special workshop in Rotterdam!

This workshop is intended for children from 3 years and up who are interested in playing the violin, beginners with a box violin, through to advanced violin students……more info.

Register HERE before 11 maart 2023

All languages are welcome!

Welkom bij

Accademia Filarmonica

De Accademia Filarmonica Utrecht is een bijzondere muziekschool voor vioolonderwijs aan kinderen die gebruikmaakt van de wereldwijd zo succesvolle Suzuki-methode. Zij werkt met docenten in de provincie Utrecht en Amsterdam die allen speciaal zijn opgeleid en een Europese Suzuki-erkenning hebben. Zij gebruiken deze speciale methode om kinderen te stimuleren en hun talent te helpen ontwikkelen.

Pedagogisch leider van de Accademia Filarmonica is Johannes Lievaart, die tevens voor de European Suzuki Association de docentenopleiding Suzuki viool in Nederland verzorgt. Die opleiding is ook aan de school verbonden.

Kom kijken bij

Vioolschool

Neem een kijkje in de Accademia, onze unieke combinatie van individuele en groepslessen, klap-, lees- en ensemblelessen.
Lees verder

Suzuki-methode

Lees meer over deze wereldwijd gebruikte methode, die ervan uitgaat dat een heel jong kind een instrument net zo makkelijk kan leren spelen, als zijn moedertaal kan leren spreken.
Lees verder

Docentenopleiding

Regelmatig start de Suzuki-docentenopleiding voor viool voor nieuwe docenten, die je na je conservatoriumopleiding kunt volgen.
Lees verder

Kom live een kijkje nemen

Neem een kijkje in de Accademia hier op de website, maar ook vooral live bij de groepslessen op zaterdagochtend en bij de docenten thuis. Daar kun je onze docenten met leerlingen van 3 tot 17 jaar op verschillende niveaus aan het werk zien en kun je met ouders en kinderen praten over hun ervaringen met de Suzuki-methode.