Privacyverklaring

Accademia Filarmonica, gevestigd aan Van Speijkstraat 4, 3572 XC  Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.acfi.nl
Van Speijkstraat 4, 3572 XC  Utrecht
+31 30 2719700

Mirella Colauto is de Functionaris Gegevensbescherming van Accademia Filarmonica.
Zij is te bereiken via info@acfi.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Accademia Filarmonica verwerkt uw persoonsgegevens omdat u informatie opvraagt, uw kind aanmeldt voor lessen bij de Accademia Filarmonica of u zichzelf aanmeldt voor de docentenopleiding.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Accademia Filarmonica verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Accademia Filarmonica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren over de dienstverlening van de Accademia Filarmonica.
 • Voor de inschrijving voor lessen aan de Accademia Filarmonica.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Accademia Filarmonica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en emailadres voor informatievoorziening gedurende een jaar
 • Inschrijfgegevens aan de Accademia Filarmonica gedurende de periode van het lidmaatschap tot een jaar na opzegging, tenzij u expliciet toestemming geeft voor het bewaren van de persoonsgegevens ten behoeve van jubilea en soortgelijke activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Accademia Filarmonica verstrekt de persoonsgegevens alleen aan de aan de Accademia Filarmonica verbonden docenten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Accademia Filarmonica gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Accademia Filarmonica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@acfi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Accademia Filarmonica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Accademia Filarmonica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@acfi.nl.