Docentenopleiding

Specialiseer je in de Suzuki-methode

nr.1 docentenopleiding

Vaardigheden Suzuki-docent

Een docent moet er intensief vreugde in scheppen om met jonge kinderen te werken.

Een docent moet heel goed kunnen zien wat het kind op jonge leeftijd aankan; dus hoe het kind leert, vanuit zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo.

Ook brengt de jonge leeftijd van de kinderen mee, dat de ouders goed geïnstrueerd moeten worden om het leerproces thuis te begeleiden.

Daarnaast staat het geven van groepslessen, die zinvol aanvullen op de privélessen, op het programma.

En natuurlijk moet de docent zich het Suzuki-repertoire eigen maken met alle technieken en leerpunten die elk stuk bevat.

Dit leer je allemaal in de opleiding.

Over de opleiding

De docentenopleiding viool van de Accademia Filarmonica is opgezet volgens de normen van de European Suzuki Association, de ESA. Hierdoor is de kwaliteit gewaarborgd. Opleider is Johannes Lievaart en de examens worden afgenomen door twee examinatoren uit het buitenland.

Het spreekt vanzelf dat het lesgeven aan oudere kinderen en volwassenen deel kan blijven uitmaken van de bestaande lespraktijk. Zelfs zal vaak blijken dat de inzichten in het leerproces, zoals verworven tijdens de Suzuki-opleiding, een verfrissende inbreng hebben bij het oplossen van hardnekkige problemen in het spel van oudere leerlingen.

Praktische informatie

De Suzuki-methode

Sinichi Suzuki (1898- 1998) studeerde viool in Duitsland en moest daarom Duits leren. Hij verwonderde zich over het feit dat kinderen op zo jonge leeftijd zoiets complex als hun moedertaal kunnen leren. Daarom begon hij te zoeken naar de factoren die bepalend zijn voor het leren van taal bij het jonge kind. Al kijkend en luisterend ontdekte hij steeds meer hoe jonge kinderen taal leren.

Veelgestelde vragen

Vooral de mogelijkheid om te gaan observeren of workshops bij te wonen in het buitenland of internationale conferenties bij te wonen. Daarnaast is er uitstekende literatuur over het werken met de methode voorhanden, van zeer goede leraren bijvoorbeeld uit Amerika.

In het verleden is het voorgekomen dat muziekscholen die deze specialiteit graag in hun pakket wilden, financiële ondersteuning gaven. Ook vanuit de ESTA (European String Teachers Association)Nederland werden wel eens beurzen toegekend. In hoeverre de huidige politieke en financiële situatie dit nog toelaten, is op dit moment niet duidelijk.

Het advies is om in de loop van het eerste jaar van de opleiding te beginnen met eigen Suzuki-leerlingen. Voor de volgende levels is dat essentieel.