Tarieven

2023-2024

Inhoud

Oudercursus

Voordat de leerling met de individuele les start, dient de ouder de oudercursus gevolgd te hebben van 5 avonden. De kosten hiervoor bedragen € 150. De tweede ouder mag gratis meedoen (of gratis meedoen bij een latere cursus). Tegelijkertijd starten de ouder en het kind op zaterdagmorgen met de klaplessen.

Individuele lessen

De praktijklessen aan de ouder vallen onder de individuele lessen en de groepslessen. De hoogte van de lesgelden is afhankelijk van de lengte van de wekelijkse les (afhankelijk van leeftijd en niveau leerling, beginnend bij wekelijkse individuele les van 20 minuten en oplopend naar max. 60 minuten).

Groepslessen

Groepslessen vinden plaats op zaterdagmorgen. Voor beginnende vioolleerlingen zijn de kosten € 300 per jaar voor een half uur klaples, dit breidt zich al snel uit naar één uur groepsles € 440 (ouder/kind-groepsles en de klaples) zodra de ouder ook begonnen is.
Afhankelijk van het speelniveau van het kind (beginners tot zeer ver gevorderd) duren de groepslessen één tot twee en een half uur. De groepslessen worden gaandeweg uitgebreid met groepsleeslessen, ensemblelessen en repertoirestudie met een pianist.

Opzegging dient na het eerste jaar, minimaal één maand vooraf doorgegeven te worden.

Vioolbruikleen

  • Kinderen en ouders kunnen (indien voorradig) een instrument van de Accademia Filarmonica lenen. 
  • De bruikleenvergoeding bedraagt in 2023/2024 € 10 per maand. 
  • De gebruiker zorgt in overleg met de docent zelf voor het dagelijkse onderhoud van het instrument en gaat zorgvuldig met het instrument om. Hierbij behoort dat op geregelde tijden (± eens per jaar) snaren vernieuwd moeten worden. Het verharen of vernieuwen van de strijkstokken is voor rekening van de AF.
  • Schade dient direct te worden gemeld aan de docent van het kind.
  • Het kopen van een instrument dient, i.v.m. de juiste afmetingen en kwaliteit van het instrument, altijd in overleg met de docent plaats te vinden.

Tarieven

2023-2024
Oudercursus Vijf avonden€ 150
Individuele les kind
(ouder in het begin)

Wekelijks 20 minuten, afhankelijk van niveau oplopend tot max. 60 minuten

Vakanties volgens rooster basisscholen

jaarlijks vanaf
±€ 950

Groepsles viool

Wekelijkse zaterdaglessen, vanaf een half uur, afhankelijk van niveau oplopend naar max. 2 uur

Vakanties volgens rooster basisscholen

jaarlijks vanaf
€ 440
(beginners bij de klaples € 16 per maand)

Het is mogelijk om in 10 maandelijkse termijnen te betalen met een machtiging tot automatische incasso. Aanvragen bij de administrateur van de AF info@acfi.nl.

Wilt u een uitgebreide uitleg over alle lessen en bijbehorende tarieven van beginnende kinderen tot zeer ver gevorderd vraag dan onze informatiefolder aan info@acfi.nl.

U-pas

Je kunt bij ons met je U-pas terecht.

Aanmelden

Maak gerust een afspraak om een aantal individuele en groepslessen bij te wonen. Grijp je kans om daar met ouders en kinderen over hun ervaringen met de Suzuki-methode en de Accademia te praten.